Du trenger ikke bruke knappene så ofte, men her er en oversikt:

Plantebrikkeleser

 

 

 

 

 

 

Her plasseres plantebrikken som inneholder planteprogrammet. Planteprogrammet består av en rekke parametere som forteller Auken hvilke forhold planten skal ha:

  • Næringsprofil: når den skal dispense hvilken type næring (f.eks kan en plant få en helt annen type næring når den liten enn når den er stor)

  • Lysprofil: Når planten skal ha ulike lystyper. Lys påvirker hvordan en plante vokser, f.eks rødt lys promoterer blomstring, i tillegg bruker Auken hvitt lys i starten for å promotrere stilkvekst, så planten får sterke fundamenter.

  • Temperaturregulering

  • Vanningsalgoritmeparamtere og mer

Foreløpig har vi 2 planteprogrammer:

  • Urter og salat: for grønne vekster, hvor du spiser selve planten.

  • Tomat og chili: for vekster som blomstrer og bærer frukter.

 

Fuktindikator

 

 

 

 

 

 

Fuktindikatoren teller nedover (fra 4 prikker til 1 prikk) til neste vanning. Når den lyser 1 prikk, er det kort tid til neste vanning. Når Auken vanner, vil indikatoren "bølge" opp og ned. 

 

Vekstindikator (faseindikator)

 

 

 

 

 

 

Viser hvilken vekstfase plantene er i. Auken styrer fasene etter en tidsplan, som starter når du setter igang Auken. Om du ønsker å bytte fase kan du holde inne knappen til fasen du ønsker i ca. 5 sekunder. I fase 1 vil Auken vanne mye mindre enn i fase 5, så om du har små planter, sett de i fase 2-3. Har du store planter, sett de i fase 5. F.eks om du planter om butikkurter i Auken, sett den rett i fase 5.

 

Næringskapsel 

 

 

 

 

 

 

Denne blinker rødt når du må bytte næringskapsel: Løft av vanntanken, bytt ut de tomme kapslene og hold inne knappen i 2 sekunder for å bekrefte byttet. Lær mer om hvordan du bytter næringskapsel.

 

Plantelyset - sette lyssyklus og skru lyset av og på

 

 

 

 

 

 

Denne lyser gult når lyset er på, og er av når lyset er av.

Du kan trykke på knappen en gang for å dimme lyset, og en gang til for å slå det av. Dimmingen implementerte vi for å kunne ha en mer behagelig atmosfære rundt Auken. Det vil vokse litt saktere hvis du dimmer lyset, men det er ikke noe problem å bruke dimmingen litt :)

 

Holde inne i 5 sekunder for å resette lyssyklusen:

Auken vil så ha lyset på i de neste 16 timer, og av i de neste 8 timer (med unntak av fase 1, hvor lyset er på i 12 timer). Vi anbefaler å f.eks sette lyssyklusen når du står opp tidlig en morgen, så vil Auken skru seg på på samme tidspunkt hver dag.

Eksempel: Du resetter lyssyklusen (ved å holde inne knappen i 5 sekunder) en morgen kl 07:00. Da vil lyset være på de neste 16 timene - altså til kl 23, og så vil det være skrudd av de påfølgende 8 timene - altså fra kl 23 til kl 07. Så vil det skru seg på igjen, og følge samme rytme :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du holder inne knappen i 5 sekunder, resettes lyssyklusen. Da vil lyset på Auken være på de neste 16 timene, og så av i de påfølgende 8.

 

Les mer om å sette Sette lyssyklusen (når Auk skrur seg på) her.