Kort oppsummert:

  • Hold inn lysknappen i 5 sekunder (til lyset slukker og skrur seg på igjen) for å sette lyssyklusen.
  • Når du så slipper lysknappen, vil Auk ha lyset på de neste 16 timene, så av de påfølgende 8 timene (med unntak av fase 1, hvor lyset er på i 12 timer).

Tips: Resett lyset når du står opp om morgenen, så vil Auk våkne samtidig som deg hver morgen ☀️

Holde inne knappen i 5 sekunder for å resette lyssyklusen:

Når du holder inne knappen i ca 5 sekunder, resettes lyssyklusen. Da vil lyset på Auken være på de neste 16 timene, og så av i de påfølgende 8 timene.

Du vil se at lyset skrur seg av, og så på igjen, og da er syklusen satt. 

Eksempel: Du resetter lyssyklusen en morgen kl 07:00. Da vil lyset være på de neste 16 timene - altså til kl 23, og så vil det være skrudd av de påfølgende 8 timene - altså fra kl 23 til kl 07. Så vil det skru seg på igjen, og følge samme rytme :)