Kort oppsummert:

  • Hold inn lysknappen i 5 sekunder (til lyset slukker og skrur seg på igjen) for å sette lyssyklusen.
  • Når du så slipper lysknappen, vil Auk ha lyset på de neste 16 timene, så av de påfølgende 8 timene når du bruker planteprogrammet for urter & salat (med unntak av fase 1, hvor lyset er på i 12 timer).
  • På tomat & chili-programmet er lyset på i 12 timer i fase 1, 16 timer i fase 2, 14 timer i fase 3 og 12 timer i fase 4 og 5. 

Tips: Resett lyset når du står opp om morgenen, så vil Auk våkne samtidig som deg hver morgen ☀️

Holde inne knappen i 5 sekunder for å resette lyssyklusen:

Når du holder inne knappen i ca 5 sekunder, resettes lyssyklusen. Da vil lyset på Auken være på de neste 16 timene, og så av i de påfølgende 8 timene på urter & salat-programmet.

På tomat & chili-programmet er lyset på i 12 timer i fase 1, 16 timer i fase 2, 14 timer i fase 3 og 12 timer i fase 4 og 5.