Hvis Auken står uten strøm i mindre enn 30-45 minutter

Auken husker alle innstillingene i ca 30-45 minutter. Så hvis strømmen går, eller du skal flytte den, husker den følgende:

  • Planteprogrammet
  • Vekstfasen (1 - 5) plantene er i
  • Lyssyklusen (når Auken skal skru lyset av og på)
  • Hvor mye næring det er igjen i kapslene

Det er altså helt uproblematisk å la Auken stå uten strøm i noen minutter.


Hvis Auken står uten strøm i mer enn 30-45 minutter

Hvis det går over 30-45 minutter vil Auken kun huske hvilket planteprogram som er på - all annen informasjon vil bli tapt. Det blir som å starte Auken på nytt, første gang du satt den opp.
Merk også at Auk da vil kjøre en vanning etter 30 minutter, så hvis det allerede er vann i bunnplata burde du tømme ut dette.

NB: Hvis dette skjer, må du sette Auken i den fasen den var i før strømmen gikk. Dette gjør du ved å holde inn riktig fase (f.eks knappen til 4-tallet for fase 4) i 5-10 sekunder til du ser at den bytter.


Hvis Auken din plutselig har skrudd seg helt av (både plantelyset og lysene i bunnplata er av), kan du prøve å legge på plantebrikken på nytt. Vri litt rundt på plantebrikken om den ikke starter opp med én gang. Hvis dette ikke hjelper må du ta kontakt med oss – så finner vi ut av det 🙂