Oppsummert:
  • Tomat og urter trenger ulik type lys og næring, og planteprogrammene er tilpasset de ulike behovene. Hvis du allikevel ønsker å dyrke de sammen - velg programmet til planten som er “viktigst” for deg

  • Husk at tomatplanter (og andre planter som bærer frukt) blir store, og dermed tar mye av lyset. Hvis du skal ha urter i andre potter bør du ikke ha mer enn én tomatplante. Dyrker du tomater alene anbefaler vi f.eks kun 2-3 planter i Auk.

 

Her har vi tre tomatplanter øverst. De tar mye av lyset (det er skygge på resten av Auken), som gjør det vanskelig for urter å trives i de andre pottene - de trenger nemlig også lys.

 

 

Ulik næring og lys for de ulike plantetypene

Plantebrikken for urter & salat gir bla. et hvitere lys og kalium-fattig næring som promoterer stilk- og bladvekst, og utsetter blomstring så lenge som mulig. Dette gjør at urtene fortsetter å vokse ut igjen, så du kan nyte en langvarig avling.

Plantebrikken for tomater & chili gir derimot et rødere lys og mer kalium-rik næring som promotorererg blomstring og modning i senere stadier. På denne måten får du planter med mange blomster og smaksrike frukter (selve tomaten eller chilien).

Hvis du vil prøve å dyrke f.eks urter og tomat samtidig, anbefaler vi å velge programmet til den planten som er “viktigst” for deg. Hvis du bruker urter og salat-programmet med tomat kan det ta litt lenger tid før det blir tomater (eller de kan få mindre smak), og hvis du bruker tomat og chili-programmet med urter kan levetiden til urtene bli litt kortere (de blomstrer raskere).

Tomatplanter (og andre planter som produserer frukt) blir gjerne store og trenger mye lys. Hvis de tar alt lyset, vil de andre plantene vokse tregere – lys er nemlig energikilden til plantene og gjør at de vokser. Intet lys, ingen plante! For å sørge for lys til de andre pottene, kan du prøve å trimme og binde opp tomatplanten til støttepinner, og evt. flytte litt rundt på pottene. Alternativt kan du også plante om tomatplanten til en større potte utenfor Auken når de begynner å bli store.

Lykke til!